• ضمانت خدمات قطعات موجود در سایت چه مدت میباشد ؟

  2ماه

 • آیا ضمانت خدمات قطعات صرفا زمانی می باشد که توسط امدادگر نصب گردد؟

  بله

 • آیا امکان عودت قطعه خریداری شده وجود دارد ؟

  خیر- در صورت ایراد ، مشکل برطرف می گردد.

 • آیا خرید قطعه به تنهایی امکان پذیر می باشد ؟

  در برخی از قطعات این امکان فراهم می باشد و مشتری می تواند ، قطعه را بدون نصب خریداری نماید مثال ( کفپوش )

 • آیا امدادگران مهارت لازم را دارند ؟

  بله – تمامی امدادگران ابتدا مصاحبه می شوند و با توجه به رزومه کاری خود جذب می گردند.

 • آیا امکان خرید اقساطی هم وجود دارد ؟

  خیر

 • آیا تجهیزات موجود در سایت فقط مختص به گروه خودروهای خاص می باشد ؟

  در توضیحات هر قطعه ، کاربرد آن برای گروه های مختلف خودرویی بیان شده است.

 • کنسل نمودن سفارش تا چه زمانی امکان پذیر می باشد ؟

  تا قبل از تحویل به مشتری امکان کنسلی فراهم می باشد

 • آیا امکان انتخاب قطعه در محل وجود دارد(سفارش دو قطعه انتخاب یک قطعه ) ؟

  در حال حاضر امدادگران آپشن هنگام مراجعه به مشتری برخی قطعات دیگر را نیز به همراه دارند و در صورت خرید مشتری طی فاکتور دیگر قطعات ثبت می گردد اما جهت همراه داشتن تمامی قطعات و ثبت در همان فاکتور اولیه طرحی تحت عنوان بازاریابی ثانویه از ابتدای طراحی سایت مطرح شده است و توسط واحد سیستم ها در حال پیاده سازی می باشد در ضمن سفارش دو قطعه و انتخاب یک قطعه ویرایش سفارش می باشد که در سوال 10 به آن پاسخ داده شده است.

 • اضافه نمودن به سفارش تا چه زمان پس از سفارش اولیه امکان پذیر می باشد ؟

  امکان ویرایش (افزودن،حذف) سفارش در حال حاضر امکانپذیر نمی باشد و میبایست یک سفارش جدید ایجاد گردد لازم به ذکر است این امکان از ابتدا در طراحی پروژه ، به عنوان یکی از گام های اصلی آن تعریف شده است و در حال پیاده سازی توسط واحد سیستم ها می باشد.